28 september 2024: The Royal Wind Music

Over ons

Over ons

Als vervolg op de succesvolle serie ‘Proefkamermuziek’ is begin 2015 de werkgroep Klassiek in de kerken ontstaan. Wat de werkgroep voor ogen staat is een serie concerten klassieke muziek in Boxtel, met na afloop een ontmoeting van luisteraars en musici. Leden van de werkgroep zijn: Laurens Felix, Corrie Terlouw, Maarten Koelink enn Nadja Spooren.

De werkgroep is zelfstandig en werkt samen met de Protestantse Gemeente Boxtel en de Heilig Hartparochie.

 

Petrus en Prot. Kerk4 tot 6 concerten per jaar
vocaal en instrumentaal
op zaterdagmiddag tussen 16.00 en uiterlijk 17.30
zonder pauze. Bij concerten in de Protestantse Kerk is na afloopt een drankje verkrijgbaar tegen een bescheiden bedrag.

 

Grote ensembles en koren kunnen klinken in de majestueuze Sint-Petrusbasiliek met 650 zitplaatsen. De intieme Protestantse Kerk met 90 zitplaatsen is geschikt voor kamermuziek en kamerkoor. Beide kerken zijn zeer geschikt voor concerten, maar zijn ook belangrijke cultuurhistorische monumenten voor Boxtel en omgeving. De werkgroep zoekt actief naar ensembles – instrumentaal en vocaal – en kan ook door ensembles benaderd worden. Per seizoen wordt een concertprogramma opgesteld. Een website is in 2016 ontwikkeld in samenwerking met de MBO-opleiding Sint Lucas te Eindhoven. De werkgroep zorgt voor artikelen in de regionale pers. Daarnaast wordt een uitgebreid bestand van emailadressen aangeschreven. Verspreiding van posters en flyers is mogelijk. Het streven is om voorafgaand aan de uitvoering een workshop voor amateur-musici te organiseren. Een gastdocent/lid van het ensemble werkt met deelnemers. Mogelijk is dan het resultaat te presenteren in een voorprogramma of geïntegreerd in de uitvoering. Per concert verzorgt de werkgroep een draaiboek van werkzaamheden.

 

De muziekserie Klassiek in de kerken heeft geen winstoogmerk. Het uitgangspunt is om met recettes en eventuele subsidies en giften de kosten te dekken. De serie heeft zoveel mogelijk een vaste entreeprijs van € 15,00. Tekst voor posters en flyers, en informatie over het ensemble en het programma worden door het ensemble digitaal aangeleverd. Er wordt een huurovereenkomst gesloten van het ensemble met de desbetreffende verhuurder. De werkgroep heeft hierin alleen een bemiddelende functie. Voor de inkomsten uit de recette geldt een verdeelsleutel. Het is gewenst om toegangskaarten vooraf te reserveren. Informatie over de zakelijke afspraken kunt u inwinnen bij dhr. Maarten Koelink. Zijn emailadres is contact@klassiekindekerken.nl.


"We are in a position, as musicians, to touch the souls of those who listen."
-President Spencer Teachings of Spencer W. Kimball (1982)


© 2022 Klassiek in de kerken